Pełna księgowość – co wchodzi w jej skład?

Pełna księgowość – co wchodzi w jej skład?
multitematyczny
Biznes i usługi
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Pełna księgowość to kompletny opis sytuacji finansowej i wyników działalności przedsiębiorstwa. Termin ten jest najczęściej używany w kontekście sprawozdań rocznych, ale ma również zastosowanie do innych rodzajów sprawozdań i analiz finansowych.

Ogólnie rzecz biorąc, pełna księgowość obejmuje rachunek zysków i strat, który podsumowuje przychody i koszty, a także bilans, który pokazuje aktywa, zobowiązania i kapitał własny (różnica między aktywami i zobowiązaniami).

Pełna księgowość obejmuje:

Rachunek zysków i strat 

Pokazuje ile pieniędzy wpłynęło do firmy (przychody) i ile pieniędzy wypłynęło (wydatki) w danym okresie czasu. Różnica między tymi dwoma liczbami nazywana jest dochodem netto lub stratą netto. Rachunek zysków i strat może być podzielony na kategorie w zależności od tego, jak poszczególne wydatki zostały wykorzystane (koszty sprzedaży, koszty administracyjne).

Bilans 

Pokazuje co posiadasz i co jesteś winien w danym momencie. Zawiera listę aktywów po jednej stronie oraz zobowiązań i kapitału własnego po drugiej. Aktywa to takie rzeczy jak gotówka w banku i zapasy; pasywa to pożyczki lub zobowiązania; kapitał własny to pieniądze zainwestowane przez właścicieli plus zyski zatrzymane z poprzednich okresów.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

Pokazuje, gdzie w określonym czasie (zwykle w miesiącu lub kwartale) nastąpił przepływ środków pieniężnych. Ważne jest, aby zrozumieć skąd pochodzi gotówka, aby upewnić się, że wystarczy ona na pokrycie wszystkich wydatków!

Jeśli chcesz skorzystać z takiej opcji, to pełna księgowość Olsztyn, jest miastem, w którym to zrealizujesz.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Rekomendowane
Sztukateria elewacyjna –  czym jest i do czego się przydaję?
Sztukateria elewacyjna – czym jest i do czego się przydaję?
Sztukateria elewacyjna to materiał, który służy do pokrywania ścian zewnętrznych budynków i innych konstrukcji. Może być wykonany z wielu różnych […]
Ostatnie wpisy