Jak wyglądają tłumaczenia przysięgłe?

Jak wyglądają tłumaczenia przysięgłe?
multitematyczny
Człowiek i styl
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Tłumaczenia przysięgłe są specjalnym przekładem. Od zwykłego różnią się tym, że zawierają poświadczenie przez tłumacza przysięgłego (imienna pieczęć, datę wykonania oraz dane osoby sporządzającej – adres i numer wpisu do rejestru tłumaczy). Zasady sporządzania reguluje Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego wraz z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (z późniejszymi zmianami).

Ze względu na rodzaj tłumaczonych dokumentów przekład musi być wierny, rzetelny i zgodny z tekstem źródłowym. Tłumaczenie przysięgłe konieczne jest w przypadku dokumentów mających moc prawną. Obejmuje więc wszelkiego rodzaju akty (chrztu, ślubu, urodzenia, zgonu, wyroki sądu itp.), dokumentację medyczną, poświadczenia ukończenia etapu nauki, świadectwa pracy, karty pojazdów i inne. Konieczna jest wzmianka czy jest to translacja z oryginału, czy kopii. Ponadto w przypisach zawiera szczegóły dotyczące dokumentu – z jakiego języka został dokonany przekład, ile stron ma pismo, w jakiej wersji został sporządzony (wydruk komputerowy, pismo maszynowe czy odręcznie), dokładny opis pieczęci, ewentualnie wzmiankę o treściach nieczytelnych lub zawartych w tekście źródłowym błędach.

Prawidłowe tłumaczenie przysięgłe musi zachować bez zmian pewne dane: np. nazwy własne (z wyjątkiem posiadających odpowiednik w języku przekładu), adresach, terminach geograficznych (w przypadku zdezaktualizowanych jak np. podział administracyjny ma być zgodny ze stanem obowiązującym w dniu sporządzania oryginału), wszelkie błędy językowe. W przypadku pomyłek w ważnych danych również należy zachować je bez zmian z adnotacją o ich występowaniu i źródle posiadanej wiedzy na ten temat (np. od klienta). Gdy występuje w dokumencie język inny niż źródłowy czy docelowy, pozostaje w niezmienionej formie i jest jedynie opisywany. Natomiast daty (miesiące) czy skróty muszą być zapisane w rozwinięciu.

Artykuł napisany we współpracy z Turbo Tłumaczenia – biuro tłumaczeń online.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Rekomendowane
W jaki sposób przebiega czyszczenie konsoli
W jaki sposób przebiega czyszczenie konsoli
Nowoczesne konsole, podobnie jak każdy sprzęt elektroniczny narażone są na uszkodzenia oraz nadmierne przegrzewanie się. Dzieje się tak z różnych […]
Ostatnie wpisy