Jak wyglądają tłumaczenia przysięgłe?

Jak wyglądają tłumaczenia przysięgłe?
multitematyczny
Człowiek i styl
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Tłumaczenia przysięgłe są specjalnym przekładem. Od zwykłego różnią się tym, że zawierają poświadczenie przez tłumacza przysięgłego (imienna pieczęć, datę wykonania oraz dane osoby sporządzającej – adres i numer wpisu do rejestru tłumaczy). Zasady sporządzania reguluje Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego wraz z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (z późniejszymi zmianami).

Ze względu na rodzaj tłumaczonych dokumentów przekład musi być wierny, rzetelny i zgodny z tekstem źródłowym. Tłumaczenie przysięgłe konieczne jest w przypadku dokumentów mających moc prawną. Obejmuje więc wszelkiego rodzaju akty (chrztu, ślubu, urodzenia, zgonu, wyroki sądu itp.), dokumentację medyczną, poświadczenia ukończenia etapu nauki, świadectwa pracy, karty pojazdów i inne. Konieczna jest wzmianka czy jest to translacja z oryginału, czy kopii. Ponadto w przypisach zawiera szczegóły dotyczące dokumentu – z jakiego języka został dokonany przekład, ile stron ma pismo, w jakiej wersji został sporządzony (wydruk komputerowy, pismo maszynowe czy odręcznie), dokładny opis pieczęci, ewentualnie wzmiankę o treściach nieczytelnych lub zawartych w tekście źródłowym błędach.

Prawidłowe tłumaczenie przysięgłe musi zachować bez zmian pewne dane: np. nazwy własne (z wyjątkiem posiadających odpowiednik w języku przekładu), adresach, terminach geograficznych (w przypadku zdezaktualizowanych jak np. podział administracyjny ma być zgodny ze stanem obowiązującym w dniu sporządzania oryginału), wszelkie błędy językowe. W przypadku pomyłek w ważnych danych również należy zachować je bez zmian z adnotacją o ich występowaniu i źródle posiadanej wiedzy na ten temat (np. od klienta). Gdy występuje w dokumencie język inny niż źródłowy czy docelowy, pozostaje w niezmienionej formie i jest jedynie opisywany. Natomiast daty (miesiące) czy skróty muszą być zapisane w rozwinięciu.

Artykuł napisany we współpracy z Turbo Tłumaczenia – biuro tłumaczeń online.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Rekomendowane
Brief reklamowy, czyli jak dobrze go napisać
Brief reklamowy, czyli jak dobrze go napisać
Brief reklamowy to spisane oczekiwania klienta względem danej agencji marketingowej. Są to wytyczne, na podstawie których przygotowane zostanie logo firmy, […]
Ostatnie wpisy